Beregn en ca. pris

Fra adresse
Til adresse


Forsikring

Mini Trans sikrer igennem vores kvalitetsstyring, at alle vognmænd har de nødvendige forsikringer, da dette er en vigtig del af enhver transport. 

For erstatningspligtig skade, sket under færdselsloven, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring. 

For erstatningspligtig skade, der ikke hører under færdselsloven, har Mini Trans tegnet en særlig fragtføreransvarsforsikring, som sikrer godset ud over de i CMR konventionen gældende regler.
Mini Trans' erstatningsansvar begrænses til det herunder gældende.

Gods: 
kr. 400.000 pr. tons lasteevne, min. kr. 1.000.000 og max. kr. 3.200.000 pr. transport. 

Erhvervsansvar: 
Max. kr. 2.000.000 pr. skade. 

Antikviteter, kunstgenstande og lignende: 
Max. kr. 80.000 pr. kolli. 

Vin, tobak og spiritus: 
Max. dækning på kr. 80.000,- pr. transport, derudover dækker kundens egen godsforsikring. 
Forsikringen dækker ikke skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder. 

Supplerende forsikringer kan tegnes. 

Synlige skader skal anmeldes omgående. Ikke synlige skal anmeldes senest 8 dage efter transporten, og dækkes kun, hvis skaden alene kan henføres til den udførte transport. 
Mini Trans skal forinden transporten orienteres, hvis der er gods der er særlig skrøbeligt. 

Alle forsikringer dækker kun, såfremt Mini/Maxi Trans' vognmænd alene håndterer det transporterede gods. 

Forsikring - International transport 
Internationale transporter udføres i henhold til CMR-konventionen. 
Erstatningsbeløbet er pt. 8,33 sdr/kg. 

Har du spørgsmål til vores forsikringer, kan du ringe til salgsafdelingen på telefon 42 42 42 42.
 
Se i øvrigt Mini Trans A/S' almindelige betingelser

Print

Ring til kundeservice
42 42 42 42

Beskriv din transportopgave