Beregn en ca. pris

Fra adresse
Til adresse


Forsikring

Den bedste forsikringsdækning i branchen
For at leve op til vores høje standarder har vi siden 1993 haft vores eget kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at den gældende lovgivning altid bliver overholdt og at alle vognmænd har de nødvendige tilladelser, beviser, attester, certifikater og forsikringspapirer. Det mener vi nemlig, er en vigtig del af enhver transport.

Er uheldet – mod forventning – ude, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring for erstatningspligtige skader, sket under færdselsloven. For erstatningspligtige skader, der ikke hører under færdselsloven, har vi tegnet en særlig fragtansvarsforsikring, som sikrer dit gods udover de, i CMR-konventionen, gældende regler.

Vi forpligtiger os således til følgende erstatningsansvar: 

 • Gods
  Max. 3.300.000 kr. pr. transport.
 • Erhvervsansvar 
  Max. 2.000.000 kr. pr. skade. 
 • Særligt gods
  Vin, tobak og spiritus: Max. 80.000 kr. (inkl. told og afgifter) pr. transport. Derudover dækker din egen transportforsikring. 
  Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende: Max. 40.000 kr. pr. genstand og max. 500.000 kr. pr. transport.
  Flyttegods: Max. 2.000.000 kr. pr. flytteopgave.

NB! Forsikringen dækker ikke følgeskader. Hvis en skade eller ulykke forsinker eller forhindrer en produktion eller lignende hændelseskæde, så dækker Mini Trans forsikring ikke eventuelle omkostninger i forbindelse hermed. Forsikringen dækker skaden på godset, og i visse tilfælde fysisk skade på emner i fysisk berøring med godset i skadesøjeblikket. (Under gældende bestemmelser)

NB!
 Forsikringen dækker ikke skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

Forsikring ifm. internationale transporter
Vi udfører internationale transporter i henhold til CMR-konventionen. Her ligger erstatningsbeløbet p.t. på 8,33 SDR/kg.

Supplerende forsikringer
Ligger du inde med gods, der stiller særlige krav til forsikringen? Så tegner vi gerne en forsikringsudvidelse, der sikrer dit gods den bedste dækning.

Bemærk: Alle forsikringer dækker kun, hvis det egenhændigt er os, der håndterer det transporterede gods. Herudover er det vigtig, at vi forud for en transport orienteres, hvis vi skal fragte skrøbeligt gods.

Skadesanmeldelse
Synlige skader skal anmeldes omgående. Ikke synlige skader skal anmeldes senest 8 dage efter transporten og dækkes kun, hvis skaden alene kan henføres til den udførte transport.

Har du spørgsmål til vores forsikringer, er du velkommen til at kontakte os på telefon 42424242.

Print

Ring til kundeservice
42 42 42 42

Beskriv din transportopgave